Tips om met Parkinsonpatiënten om te gaan

De ziekte van Parkinson is een vervelende ziekte die niet alleen de patiënt maar ook de naasten van de patiënt kan raken. De ziekte van Parkinson heeft verschillende symptomen en hoe beter de naasten van de patiënt de ziekte begrijpen, hoe beter zij om kunnen leren gaan met de ziekte. Een belangrijk symptoom van de ziekte van Parkinson is traagheid. De patiënt vertoont traagheid in het bewegen, het denken, het handelen en in de algemene communicatie. Wanneer de patiënt onder tijdsdruk of stress komt te staan, dan verergeren de symptomen drastisch. Om deze reden is het van belang dat je als verzorgende altijd zorgt voor rust. In deze bijdrage een aantal tips om met Parkinsonpatiënten om te gaan. 

Symptomen van Parkinson

Wat zijn de symptomen bij de ziekte van Parkinson? Een ander symptoom van mensen met Parkinson, is het zogenaamde maskergelaat. Mensen met de ziekte zijn moeilijk te lezen als het gaat om emoties. Ga bij iemand met Parkinson dus niet af op de non-verbale boodschappen die deze afgeeft, maar vraag de persoon wat hij of zij voelt. Mensen met de ziekte van Parkinson kampen hiernaast met verschillende periodes waarin ze aan staan of juist uitstaan. Wat er vaak gebeurt is dat de patiënt het ene moment erg vrolijk overkomt en hiernaast ook vlot en verstaanbaar kan communiceren. Het volgende moment is de patiënt echter ineens niet meer verstaanbaar, somber en reageert deze traag. Deze wisselingen in gemoedstoestand zijn onvermijdelijk en hier heb je als omstander dan ook geen invloed op. 

Lopen en opstaan

Omdat lopen en het opstaan vaak niet meer vanzelf gaat, moet de patiënt zich op het lopen en opstaan met het volle verstand concentreren. Probeer de patiënt tijdens het doen van deze handelingen dan ook vooral niet af te leiden, maar laat de patiënt dit soort dingen op hun gemak doen. Ga dus geen gesprek aan wanneer de patiënt bezig is met opstaan of lopen, maar doe dit op een rustiger moment, wanneer de persoon bijvoorbeeld zit. Hierbij een aantal tips om met Parkinsonpatiënten om te gaan.